Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 6/8
Bài số: 245
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Ước ao gần thập tự Jêsus hơn 

Tiến hơn lên cho thêm gần
Ước ao gần thập tự nơi nương thân
Tiến hơn lên cho càng gần
Gần thập tự Chúa chịu hình thảm thiết
Càng gần bên suối tuôn trào nước, huyết
Đến sát hông lủng Jêsus bội phần
Tiến hơn lên cho thêm gần
Tiến hơn lên cho càng gần.
2. Muốn được gần hơn bên ngôi thi ân
Tiến hơn lên cho thêm gần
Muốn nuôi hồn bằng ma-na cam trân
Tiến hơn lên cho càng gần
Càng mạnh thêm đức tin lòng thấy rõ
Ngài vì ta phó sanh mạng khốn khó
Ước mong gần Jêsus hơn bội phần
Vẫn mong sao cho thêm gần
Vẫn mong sao cho càng gần.
3. Ước nguyện gần hơn bên ngôi thiên ân
Tiến hơn lên cho thêm gần
Ước mong tình yêu trong ta sâu hơn
Tiến hơn lên cho càng gần
Càng gần giây phút lo buồn chấm dứt
Càng gần lên cõi vui mừng náo nức
Sắp vui nhận mão vinh quang dự phần
Tiến hơn lên cho thêm gần
Tiến hơn lên cho càng gần.

 

 

Copyright © 2012-2022