Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Can Đảm, Trung Tín
Nhịp: 4/4
Bài số: 484
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Hãy trung tín, trung tínAnh em hô lên khẩu hiệu nayHãy trung tín, làm trọng tráchTrung tín theo Vua vinh hiển mãiHãy trung tín, trung tínTuy anh em gần xa, phỉnh gạtDầu gặp tình cảnh khó, cứ nghiêng vào lòng ChúaNguyện Chúa thấy ta tín trung luôn. 

 

Copyright © 2012-2022