Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Kinh Tiết Ca
Nhịp: 6/8
Bài số: 433
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
Choir

Lời Bài Hát  


Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôiTôi sẽ chẳng thiếu thốn gìNgài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươiDẫn tôi đến mé nước bình tịnhNgài bổ lại linh hồn tôiDẫn tôi vào các lối công bìnhVì cớ danh Ngài, vì cớ danh NgàiDầu khi tôi đi trong trũng bóng chếtTôi sẽ chẳng sợ tai họa nàoVì Chúa ở cùng tôi, vì Chúa ở cùng tôiCây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôiChúa dọn bàn cho tôiTrước mặt kẻ thù nghịch tôiNgài xức dầu cho đầu tôiChén tôi đầy tràn, thật chén tôi đầy trànQuả thật, trọn đời của tôiPhước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi luônSẽ theo tôi luôn, và tôi sẽ ở trong nhàNhà Đức Giê-hô-va tôiCho đến lâu dài, cho đến lâu dàiHa-lê-lu-gia! A-menHa-lê-lu-gia! A-men. 

 

Copyright © 2012-2022