Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Lời Mời Gọi
Nhịp: 4/4
Bài số: 388
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Này tôi lặng nghe Giê-xu phán tuyên: 

“Hãy theo ta, mau ớ con, hãy theo ta.”
Lời đây trọn đêm ngày luôn nhắc khuyên
“Hãy theo ta, mau ớ con, hãy theo ta
Ta nếm mùi cay đắng thay con rồi
Chuộc con ta đã chết cách nhục nhã
Đau khổ vì con, trả xong nợ tội
Hãy theo ta, mau ớ con, hãy theo ta.”
2. “Dầu con phạm muôn tội, ta cũng tha
Hãy theo ta, mau ớ con, hãy theo ta
Tội con nhờ ta từ đây ném xa
Hãy theo ta, mau ớ con, hãy theo ta
Trên bước đường trôi nổi ta đưa con
Dầu qua sông, biển ta đem con qua
Khi đến trời cao phước ta hằng còn
Hãy theo ta, mau ớ con, hãy theo ta.”
3. “Này con, mọi lo buồn đem đến đây
Hãy theo ta, mau ớ con, hãy theo ta
Đời con nặng chăng, nhờ ta gánh thay
Hãy theo ta, mau ớ con, hãy theo ta
Con chớ sợ chi, hãy nương ngực này
Dựa ta trong cõi tương lai vui thỏa
Nước mắt rồi ta sẽ lau khô ngay
Hãy theo ta, mau ớ con, hãy theo ta.”

 

 

Copyright © 2012-2022