Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Phục sự Chúa, Cứu Tội Nhân
Nhịp: 4/4
Bài số: 837
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Giống tháp hải đăng xây trên thạch bàn 

Giữa hải đảo muôn thu soi dịu dàng
Trong cơn phong ba kinh khiếp
Luôn luôn chiếu huy hoàng
Cũng thế ấy Thánh Kinh luôn hằng còn
Cứ đứng vững trên lời chân kinh đây
Đưa ai lướt sóng gió ô tội vào thiên cung ngay.
Điệp Khúc:
Hằng chiếu, lòa soi vào tận nơi trần gian tăm tối
Hằng chiếu lòa soi tận khi giông tố kia an tịnh
Hằng chiếu, lòa soi tận ngày quang lâm Chúa an bình
Hằng chiếu, hằng chiếu, chiếu luôn.
2. Khá giữ tháp đăng soi luôn đừng mờ
Để thủy thủ an nhiên noi vào bờ
Âm u hay phong ba thấy luôn tia sáng soi loà
Suối cứu rỗi ta do Jêsus Christ
Ánh sáng của ta là Jêsus Christ
Ta không để khuất lấp song mọi giờ nên quang huy.
3. Do căn nguyên ánh vinh quang rạng ngời
Do nơi Cha Đấng yêu thương đời đời
Ban cho tôi Con yêu dấu hy sinh chẳng ai tày
Duy chăm xem chi bởi trong thần quyền
Cứ mỗi phút mỗi giờ chung quanh ta
Ta nên tỏ Đấng Christ đang ngự trị trong ta luôn.

 

 

Copyright © 2012-2022