Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

Khi Chúa Yên Lặng Nhìn

Bài số: 490

Khi Jêsus Ngự Vào Lòng

Bài số: 172

Khi Jêsus Qua

Bài số: 407

Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Bài số: 492

Không Ai Bằng Chúa

Bài số: 267

Không Ai Khác

Bài số: 91

Không Chổ Trong Quán

Bài số: 73

Khúc Ca Mang Danh Jêsus

Bài số: 49

Khúc Hát Tâm Linh

Bài số: 42

Khúc Thiên Ca

Bài số: 348

Khúc Tình Ca Ngày Cưới

Bài số: 371

Kìa Chúa Đến!

Bài số: 126

Kỷ Nguyên Thanh Bình

Bài số: 68

Lại Gần Hơn

Bài số: 220

Làm Con Vua Thánh

Bài số: 349

Lăn Xa

Bài số: 147

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Bài số: 365

Lạy Cha Yêu Thương

Bài số: 461

Lẽ Sống Đời Tôi

Bài số: 196

Lên Gô-gô-tha

Bài số: 104

Lên Đền Thánh

Bài số: 19

Lo Gì

Bài số: 264

Loan Tin Mừng

Bài số: 444

Lời Cha

Bài số: 359

Lời Chúa

Bài số: 503

Lời Chúa Vững Lập

Bài số: 358

Lời Chúa.

Bài số: 364

Lời Con Ca Tụng

Bài số: 470

Lời Dịu Dàng

Bài số: 360

Lời Hứa Quí Báu

Bài số: 280

Lời Kêu Gọi

Bài số: 417

Lời Mời

Bài số: 422

Lời Nguyện Chiều

Bài số: 493

Lời Nguyện Kính Yêu

Bài số: 477

Lời Tạ Ơn

Bài số: 459

Lòng Cứ Yên Lặng

Bài số: 271

Lòng Em Vui

Bài số: 378

Lòng Thái An

Bài số: 162

Lòng Tin Yêu

Bài số: 189

Lòng Vui Vẻ

Bài số: 159

Lòng Yêu Giáo Hội

Bài số: 351

Lúc Anh Nguyện Cầu

Bài số: 449

Luôn Mỗi Phút

Bài số: 274

Luyện Lòng Con

Bài số: 243

Màn Sương Tiêu Tan

Bài số: 128

Mảnh Đất Quê Hương

Bài số: 447

Mặt Đối Mặt

Bài số: 339

Mến Yêu Jêsus

Bài số: 194

Miền Vinh Hiển

Bài số: 346

Mộ Trống

Bài số: 119

Mỗi Quãng Đường

Bài số: 306

Môn Đồ Trung Tín

Bài số: 66

Mong Bạn Quay Về

Bài số: 436

Mong Làm Nguồn Phước

Bài số: 393

Một Ngày

Bài số: 35

Một Ngày Tươi Mới

Bài số: 176

Một Tia Sáng

Bài số: 379

Mừng Vui Hát Vang

Bài số: 157

Mừng Xuân

Bài số: 484

Nắm Chặt Lời Hứa

Bài số: 506

Nào Đi Lên

Bài số: 336

Này Anh Thấy Không

Bài số: 480

Nền Hội Thánh

Bài số: 352

Nếu Chúa Đến Hôm Nay?

Bài số: 127

Ngài Biết Rõ

Bài số: 295

Ngài Cứu Tôi

Bài số: 304

Ngài Là Ai?

Bài số: 62

Ngài Là Vua

Bài số: 60

Ngắm Jêsus

Bài số: 320

Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Bài số: 239

Ngày Vui

Bài số: 366

Ngợi Ca Cứu Chúa

Bài số: 398

Ngợi Ca Danh Oai Nghi

Bài số: 33

Ngợi Ca Jêsus

Bài số: 37

Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Bài số: 454

Ngợi Tôn Chúa

Bài số: 9

Ngước Mắt Lên Đồi

Bài số: 25

Người Chăn Dẫn Dắt

Bài số: 285

Người Khách Lạ Ga-li-lê

Bài số: 93

Ngươi Yêu Ta Chăng?

Bài số: 430

Người Đã Đến

Bài số: 499

Nguồn An Bình

Bài số: 278

Nguồn Cứu Giúp

Bài số: 17

Nguồn Ơn Phước

Bài số: 5

Nguồn Tình Yêu

Bài số: 441

Nguyện Cầu

Bài số: 178

Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Bài số: 369

Nguyền Theo Bước Chân Người

Bài số: 314

Nguyện Theo Jêsus

Bài số: 312

Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Bài số: 1

Nhà Trên Trời

Bài số: 375

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Bài số: 110

Nhìn Lên Cha Thánh

Bài số: 455

Nhìn Lên Jêsus

Bài số: 143

Nhìn Thập Tự

Bài số: 98

Nhìn Vua Thăng Thiên

Bài số: 121

Nhìn Vua Vinh Hiển

Bài số: 235

Nhờ Huyết Chúa

Bài số: 397

Như Chiên Đi Lạc

Bài số: 101

Như Ý Cha

Bài số: 245

Copyright © 2012-2022