Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 499
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Người Ðã Ðến

Một đêm đông Jêsus hạ sinh.

Người sinh ra trong nơi cô quán thô sơ nghèo nàn.

Màn sương khuya buốt lạnh cô liêu.

Người hạ sinh vui mang kiếp sống đau thương triền miên.

Người không mang cao sang,

Mang nhung gấm xuống nơi dương trần.

Người không mang thương đau,

Mang gươm giáo đến cho nhân loại.

Người đem theo thương yêu

Cho thế giới đang chết trong hư vong.

Người đã đến với thế gian lầm than.

Rồi thời gian êm đềm trôi qua.

Người hy sinh vui mang cách sống đơn sơ nghèo nàn.

Người không mang danh vọng cao sang.

Người vui mang cho bao nhân thế một niềm tin yêu.

Người đem bao sanh linh đang hư mất đến nơi hy vọng.

Người mang bao tin yêu

Cho nhân thế trổi muôn khúc ca tuyệt vời.

Người đã đến với thế gian lầm than.

Ngày xưa tai tôi không nghe, đôi mắt chẳng thấy lối.

Người phán khiến tôi được lành.

Ngày xưa tôi luôn cô đơn cuộc sống thiếu ý nghĩa.

Người đến cho tôi niềm tin.

Người vui sống với thế giới đang xoay trong thương đau.

Người đến với bao khuyên mời.

Nào đớn đau,

Nào dối gian xin vội tan.

Rồi Thu Ðông êm đềm trôi qua

Người hy sinh ra đi để chết đau thương nhục nhằn.

Người đem cho nhân loại tình yêu

Mà nhân gian ôi sao mang đến cho

Người niềm đau

Vì yêu mang bao đớn đau.

Người treo thân trên thập hình.

Vì yêu từng dòng huyết đổ ra cho muôn người

Người chết cho nhân thế này.

Tình yêu ôi sao lớn lao.

Tình yêu này ôi sao vời cao.

Vì ai người gánh lấy đớn đau khổ hình?

Vì thế nhân người đã đến dương gian,

Người kính yêu.

Người đã đến dương gian.

Người kính yêu.

Người đã đến dương gian.

Copyright © 2012-2022