Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 271
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Lòng Cứ Yên Lặng

1. Yên tâm bình lặng vì Jê-sus đi cạnh bên;

 Mang chịu kiên nhẫn thập tự đau đớn buốt tê;

 Giao cho Ngài định đường đi chăm nom cung cấp,

 Trong mỗi thay dời, Ngài không thất hứa với ta.

 Lòng cứ yên lặng, bạn thân yêu mãi đi bên,

 Qua bao gai chông Ngài dẫn đến nơi vui mừng.

2. Yên đi bình lặng, bàn tay Cha đang lo toan,

 Ðưa đường tương lai như trong năm tháng đã qua;

 Nhen hy vọng càng bừng lên, không chi lay chuyển,

 Mọi bí mật rồi ngày mai sẽ sáng tỏ ra.

 Lòng cứ yên lặng, nhìn bao sóng gió thổi qua,

 Sẽ vâng lệnh Ngài truyền phán như trong ngày nào.

3. Yên đi lòng này, thời gian đang trôi qua mau,

 Như hẹn hò ta bên kia với Chúa mãi luôn;

 Khi thất vọng, buồn, đau thương thôi không vương vấn,

 Từ giã u sầu, về quê hương sáng hân hoan.

 Lòng cứ yên lặng, dời thay, nước mắt sẽ thôi,

 Khi ta vui mừng gặp gỡ nhau trong huy hoàng.

1. Be still, my soul: the Lord is on thy side;

 Bear pa-tient-ly the cross of grief or pain;

 Leave to thy God to or-der and pro-vide;

 In ev-ery change He faith-ful will re-main.

 Be still, my soul: thy best, thy heav'n-ly Friend

 Through thor-ny ways leads to a joy-ful end.

2. Be still, my soul: the hour is hasten-ing on;

 When we shall be for-e-ver with the Lord,

 When dis-ap-point-ment, grief, and fear are gone,

 Sor-row for-got, love's pu-rest joys re-stored.

 Be still, my soul: when change and tears are past,

 All safe and bless-ed we shall meet at last.

 

Copyright © 2012-2022