Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 245
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Như Ý Cha

1. Nguyền lối đi được sáng soi.

 Cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha.

 Cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày,

 Dạy con biết sống giữa cảnh đời,

 Dù giông tố sóng gió thay dời con vững tin.

2. Việc khắp nơi thuận ý Cha.

 Cuộc sống nơi đây nay ra so đừng quá lo.

 Việc ta thấy trước mắt mỗi ngày,

 Ðều do Thánh ý Chúa an bài,

 Ngày mai ý nghĩa sẽ tinh tường như ý Cha.

3. Quỳ kính dâng lời chúc tôn.

 Quyền Chúa bao la trên không gian nào đổi thay.

 Nguyện dâng tiếng nói của tâm hồn,

 Lời yêu mến khúc hát ân tình,

 Ðược tươi mới thắm thiết trong lành như ý Cha.

Lời Tiếng Anh

 In His Time

4. In His time, in His time,

 He makes all things beau-ti-ful in His time.

 Lord, please show me ev-'ry day,

 As You're teach-ing me Your way,

 That You do just what You say in Your time.

5. In Your time, in Your time,

 You make all things beau-ti-ful in Your time.

 Lord, my life to you I bring,

 May each song I have to sing

 Be to You a love-ly thing in Your time.

 

Copyright © 2012-2022