Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 447
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Mảnh Ðất Quê Hương

1. Ta cùng hân hoan khen Ðấng Tạo Hóa,

Xây dựng đất nước Việt ta:

Từ Bắc vô Nam, non hùng bể sâu,

Một cõi đông nam lục địa Á Châu,

Hoa cỏ tô màu, non sông thêu gấm,

Cơ nghiệp trải bao ngàn năm.

2. Ca ngợi ơn Cha ban phước nòi giống,

Con đoàn cháu con vầy đông,

Dù trải qua bao nhiêu cuộc bể dâu,

Bồi đắp non sông, anh tài hiếm đâu,

Văn hóa, công nghệ ngày thêm tân tiến,

Oai rạng nước non hùng thiêng.

3. Ca ngợi ơn Cha ban sản vật báu,

Sơn kỳ hải trân nghèo đâu:

Gạo, muối, tơ, than, quặng, đường Chúa cho,

Ngày tháng quanh năm mọi người ấm no;

Thương lắm linh hồn còn trong tăm tối,

Ðang chờ Phúc Âm mừng vui.

4. Ðêm ngày cùng nhau ta quyết nguyền khấn,

Xin Ngài đoái thương đồng nhân.

Ðược Thánh Linh soi, công nhận cứu ân,

Việt quốc dân nên thiên thượng quốc dân,

Cùng hát ca ngợi dâng Ba Ngôi Thánh,

Vui vầy hưởng phước trường sinh!

 

Copyright © 2012-2022