Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 264
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto

Lời Bài Hát

Lo Gì

1. Cuộc đời bon chen giữa muôn con người.

 Cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền,

 Này người bạn ơi! Chớ quá buồn lo

 Hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa.

 Chẳng gặt chẳng gieo lũ chim trên trời,

 Chẳng dệt chẳng may, đóa hoa ngoài đồng.

 Ngày ngày chim ca hát xướng cùng hoa,

 Thấy lũ chim no, hoa kia đẹp hơn áo vua.

 Lo gì? Ngày mai mai sẽ lo, lo gì?

 Lo gì mặc chi ăn uống chi? Lo gì?

 Lo tìm, tìm vui công chính Cha, Lo gì?

 Lo tìm, tìm cho ta nước Cha.

 Này bạn ta quí hơn là loài chim đóa hoa thì băn khoăn ngày mai làm chi?

2. Ngày ngày cầu xin, giống xưa Cha dạy:

 “Hằng ngày đủ no” áo cơm thơm lành,

 Và này bạn ơi!

 Biết quí cần lao

 Nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng.

 Việc làm bạn ơi phúc an vinh dự

 Dự phần của Cha, tác sinh muôn loài,

 Thợ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa

 Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài.

 Lo gì? Ngày mai mai sẽ lo, lo gì?

 Lo gì mặc chi ăn uống chi?

 Lo gì? Lo tìm, tìm vui công chính Cha,

 Lo gì? Lo tìm, tìm cho ta nước Cha.

 Hòa mồ hôi đất hoang hồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cần lao. Lòng vui?

3. Việc nhỏ đừng khinh hãy luôn trung thành

 Ðể được ủy cho chức cao sang nhiều,

 Phụng sự vì Cha Thánh Lễ là đây,

 Ðám đất Chúa ban cho con người để vun tưới.

 Mệt mỏi của ta, hóa nên kinh cầu

 Là làn hương thơm trước tôn nhan Ngài.

 Việc làm của ta khúc hát ngợi ca,

 Hãy yêu mến Cha luôn tâm hồn luôn xác ta.

 Lo gì? Ngày mai mai sẽ lo, lo gì?

 Lo gì mặc chi ăn uống chi? Lo gì?

 Lo tìm, tìm vui công chính Cha, Lo gì?

 Lo tìm, tìm cho ta nước Cha.

 

Copyright © 2012-2022