Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 430
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Ngươi Yêu Ta Chăng?

Yêu ta chăng, ngươi yêu ta chăng hỡi môn đồ của Ta?

Vâng, con yêu Cha, con yêu Chúa thiết tha.

Dù đường đi bao chông gai, thì lòng con vẫn không phai.

Chẳng chi dời lòng con yêu Ngài.

Hiến dâng cả cuộc đời con cho Ngài.

 

Copyright © 2012-2022