Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 444
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Loan Tin Mừng

1. Rừng khuya bừng lên ánh sáng

Do từ một mồi lửa mong manh

Mùa đông dường như biến mất

Lửa hồng rạng ngời xoá giá băng

Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban

Khác chi lửa lan trong rừng

Bạn đã yêu Ngài

Bạn muốn muôn người

Ðược sống trong yêu thương Trời

2. Mùa xuân đẹp tươi đã đến

Cây rừng ngàn màu sắc hân hoan

Ðàn chim đùa vui trong nắng

Dưới bầu trời lặng lẽ bao la

Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban

Khác chi mùa xuân tươi đẹp

Bạn đã yêu Ngài

Bạn muốn ca mừng

Bạn muốn loan cho muôn người

3.Tình yêu từ nơi Thiên Chúa

Ðã vào cuộc đời chính tôi đây

Cầu mong tình yêu thương ấy

Cũng vào cuộc đời mỗi anh em

Rồi đây mọi người thương mến nhau

Khác chi người thân muôn đời

Vì Chúa yêu người

Ngài muốn muôn người

Ðược sống trong yêu thương Trời.

Lời Tiếng Anh

Pass It On

4. It on-ly take a spark to get a fire go-ing

And soon all those a-round can warm up in its glow-ing.

That's how it is with God's love, once you've ex- per-i-enced it:

You spread His love to ev-'ry-one; you want to pass it on.

5. I wish for you, my friend, this hap-pi-ness that

I've found. You can de- pend on Him; it mat-ters not where you bound.

I'll shout it from the moun- tain top;

I want my world to know:

The Lord of love has come to me;

I want to pass it on.

 

Copyright © 2012-2022