Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 349
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Làm Con Vua Thánh

1. Làm con Vua Thánh trên trời,

Tình yêu ấy không hề phai.

Ðức nhân từ thương xót có dư dật luôn.

Dầu tôi đi tới nơi nào,

Ðường giông tố hay hiểm nguy.

Cánh tay Ngài dẫn đưa an toàn nào sai.

Tôi yêu Jêsus muôn đời,

Tôi thuộc về Vua Chí Cao,

Trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ;

Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng,

Mừng nghe Chúa kêu gọi tôi,

Lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang.

2. Làm con Vua Thánh trên trời,

Lòng tin hứa ngôn ngàn xưa.

Chúng ta cùng nhau sống mãi trong nhà Cha.

Là trong nước thánh trên trời,

Ngày vui ấy không còn lâu.

Khi cuộc đời khó khăn dương trần tận chung.

Tôi yêu Jêsus muôn đời,

Tôi thuộc về Vua Chí Cao,

Trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ;

Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng,

Mừng nghe Chúa kêu gọi tôi,

Lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang.

Lời Tiếng Anh

I Belong to the King

I be-long to the King, I'm a child of His love,

I shall dwell in His pal-ace so fair;

For He tells of its bliss in yon heav-en a-bove,

And His chil-dren in splen-dor shall share.

I be-long to the King,

I'm a child of His love,

And He nev-er for-sak-eth His own;

He will call me some day to His pal-ace a-bove,

I shall dwell by His glo-ri-fied throne.

 

Copyright © 2012-2022