Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 459
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Lời Tạ Ơn

Dâng lên trái tim biết ơn Ngài,

Cảm ơn Chúa trên cả muôn loài.

Giê-xu đã xuống nơi trần đây,

Từ chốn cao tầng mây. (2 lần)

Hôm nay hỡi những kẻ nhọc nhằn gian truân,

Hãy rũ hết bụi trần vương vấn,

Ðến với Cứu Chúa lòng đừng lo âu phân vân.

Hôm nay hỡi những kẻ sầu đau bất mãn,

Ðến với Chúa Ngài không lên án,

Bởi Chúa đã phán Ngài là tình yêu vô biên.

Dâng lên... Dâng lên...

Lời Tiếng Anh

Give Thanks

Give thanks, with a grateful heart.

Give thanks, to the Holy One.

Give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. (2x)

And now, let the weak say “I am strong.”

Let the poor say “I am rich.”

Because of what the Lord has done for us. (2x)

Give thanks. Give thanks.

 

Copyright © 2012-2022