Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 480
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Này Anh Thấy Không

1. Này anh thấy không ?

Nơi toà Phi-lát

Jêsus đứng yên dẫu quân thù kêu

Họ mưu với nhau, xin Ngài quan án

Ðừng tha Jêsus, đóng đinh Ngài đi

Kìa anh thấy không ?

Kìa anh thấy không ?

Anh thấy họ tát má Jêsus kìa!

Họ cho mão gai bảo Vua đội đi

Anh anh anh ơi!

Kìa anh thấy không nào ?

Chúa vác thánh giá bước lên đồi kia kìa

Nơi đó quân thù đóng đinh Jêsus!

Chúa mang hình thay cho tôi với anh

Anh anh anh ơi!

Kìa thân Chúa trên đồi

Huyết Chúa thấm ướt đồi Gô-gô-tha

Xin Cha Ngài tha thứ cho con, con được ơn cứu

Xin Jêsus yêu dấu vô tâm hồn con đây

2. Này anh có hay nơi đồi Gô-tha

Họ treo Jêsus để bia là Vua

Họ cho lính canh như là tên cướp

Ngài không tiếng than khẩn xin cùng Cha

Này Cha thánh ơi!

Cầu xin Chúa Cha Tha thứ người đã giết con trên đồi!

Họ không biết chi hỡi Vua thượng thiên!

Anh anh anh ơi!

Jêsus tắt hơi rồi!

Lính gác thánh giá giáo đâm vào hông Ngài

Ôi Chúa sao chịu đớn đau vô cùng

Bởi tôi Ngài mang đau thương thế kia

Anh anh anh ơi!

Còn chi sánh thiên tình

Chúa muốn cứu vớt tội cho anh đó

Xin Cha Ngài tha thứ cho tôi, anh được ơn cứu

Xin Jêsus yêu dấu vô tâm hồn con đây!

 

Copyright © 2012-2022