Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 461
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Lạy Cha Yêu Thương

Lạy Cha yêu thương lòng con yêu mến Chúa

Lời hát con dâng Chúa muôn đời cao vời

Lạy Vua yêu thương giờ con vang tiếng hát

Nguyện lời ca chúng con dâng lên Ngài đẹp ý Cha.

Lời Tiếng Anh

I Love You Lord

I love You, Lord, and I lift my voice

to wor-ship You, O my soul, re-joice.

Take joy, my King, in what You hear,

May it be a sweet, sweet sound in your ear.

 

Copyright © 2012-2022