Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 239
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ngày Cứu Chúa Bước Ðến

1. Ngày Cứu Chúa bước đến đầy hiển vinh năng quyền,

 Tiếng yên vui thắm khắp tâm hồn.

 Từ nay qua giây phút Chúa thăm gọi đậm đà,

 Lòng tôi hân hoan vâng phục Chúa

 Bước theo quyền chỉ huy tay Ngài.

 Ôi vinh quang! Ôi vinh quang!

 Cất tiếng hát vút trong không gian,

 Ðiều Jêsus ban cho tâm tôi,

 Trổi lên bao thanh âm nhân thế!

 Chiếu lên như ngàn mặt trời

 Tràn ngập muôn thanh âm ca chúc Jêsus,

 Ân phước Cứu Chúa ban cho tâm hồn đầy dẫy

 Tuyệt đối biến thay tôi vẹn toàn.

2. Nguồn ánh sáng Cứu Chúa dìu dắt thêm huy hoàng,

 Sống trong ân phước tuôn dồi dào.

 Bình minh quanh tôi điểm tô muôn màu tuyệt vời,

 Giục tôi đi theo chân Ngài bước

 Sát theo đường lối vinh quang Ngài.

 Ôi vinh quang! Ôi vinh quang!

 Cất tiếng hát vút trong không gian,

 Ðiều Jêsus ban cho tâm tôi,

 Trổi lên bao thanh âm nhân thế!

 Chiếu lên như ngàn mặt trời

 Tràn ngập muôn thanh âm ca chúc Jêsus,

 Ân phước Cứu Chúa ban cho tâm hồn đầy dẫy

 Tuyệt đối biến thay tôi vẹn toàn.

3. Giờ nếu mối thắm thiết cùng Chúa ta đậm đà,

 Tiến sâu trong bóng yêu thương trời.

 Rồi khi qua đôi mắt ngước xem Ngài tận mặt,

 Nhìn ngôi cao sang soi rực rỡ,

 Có chi trần thế đem so được?

 Ôi vinh quang! Ôi vinh quang!

 Cất tiếng hát vút trong không gian,

 Ðiều Jêsus ban cho tâm tôi,

 Trổi lên bao thanh âm nhân thế!

 Chiếu lên như ngàn mặt trời

 Tràn ngập muôn thanh âm ca chúc Jêsus,

 Ân phước Cứu Chúa ban cho tâm hồn đầy dẫy

 Tuyệt đối biến thay tôi vẹn toàn.

Lời Tiếng Anh

 ‘Tis Marvelous and Wonderful

1. The Sav-ior has come in His might-y pow'r,

 And spo-ken peace to my soul,

 And all of my life from that ver-y hour

 I've yield-ed to His con-trol,

 I've yield-ed to His con-trol.

 Won-der-ful, won-der-ful,

 Mar-vel-ous and won-der- ful,

 What He has done for my soul!

 The half has nev-er been told;

 Oh it is won-der-ful, It is mar-vel-ous and won-der-ful,

 What Je-sus has done for this soul of mine!

 The half has nev-er been told.

2. 'Twas on-ly a fore-taste of joys di-vine

 In Ca-naan wait-ing for me,

 Where sweet-est of hon-ey and milk and wine

 Were drip-ping from ev-'ry tree,

 Were drip-ping from ev-'ry tree.

 Won-der-ful, won-der-ful,

 Mar-vel-ous and won-der-ful,

 What He has done for my soul!

 The half has nev-er been told;

 Oh it is won-der-ful,

 It is mar-vel-ous and won-der-ful,

 What Je-sus has done for this soul of mine!

 The half has nev-er been told.

 

Copyright © 2012-2022