Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 194
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Mến Yêu Jêsus

Mến yêu Jêsus đêm ngày,

Càng yêu thiết tha từ nay;

Yêu Ngài thành thật chan chứa,

Lòng tôi từ nay xin hứa:

Mến yêu Jêsus đêm ngày,

Càng yêu thiết tha từ nay;

Vì Chúa đã mến tôi đây.

 

Copyright © 2012-2022