Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

Chúa Với Tôi

Bài số: 335

Chúa Yêu Thế Gian

Bài số: 437

Chúa Yêu Thiết Tha

Bài số: 418

Chúa Yêu Thương Tôi

Bài số: 254

Chúa Đang Gọi

Bài số: 317

Chúa Đem An Vui Cho Tôi

Bài số: 168

Chúa Đến Dương Trần

Bài số: 83

Chúa Đến Trong Lòng

Bài số: 151

Chúa Đoái Thương

Bài số: 146

Chúc Mừng Hôn Lễ

Bài số: 368

Chúc Tôn Chúa

Bài số: 457

Chúc Tôn Vua Thiên Cung

Bài số: 15

Chung Nhóm Ở Thiên Hà

Bài số: 345

Chuyện Giáng Sinh

Bài số: 485

Chuyện Tôi Thích Xướng Ca

Bài số: 408

Có Gì Dâng Chúa

Bài số: 332

Con Chiên Lạc

Bài số: 415

Con Hứa Theo Ngài

Bài số: 333

Cơn Mưa Phước Lành

Bài số: 225

Con Sông Thanh Tẩy

Bài số: 403

Con Thuộc Về Ta

Bài số: 201

Con Trời Thương Thế Gian

Bài số: 188

Cửa Cứu Rỗi

Bài số: 425

Cung Hiến Cuộc Đời

Bài số: 215

Cùng Họp Nhau

Bài số: 355

Cung Điện Bằng Ngà

Bài số: 94

Cuộc Đời Ngắn Ngủi

Bài số: 420

Cứu Chúa Kỳ Diệu

Bài số: 428

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 272

Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

Bài số: 453

Dâng Chúa Thủy Chung

Bài số: 221

Dâng Hiến

Bài số: 467

Dâng Lên Cha

Bài số: 464

Dâng Lời Cảm Tạ

Bài số: 479

Dâng Lời Suy Tôn

Bài số: 474

Dâng Lời Tán Dương

Bài số: 463

Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô

Bài số: 59

Dâng Trọn Cho Jêsus

Bài số: 483

Dâng Điều Tốt Nhất

Bài số: 233

Danh Chúa Jesus

Bài số: 31

Danh Lạ Lùng

Bài số: 431

Danh Ngài Là Jêsus

Bài số: 43

Danh Quí Trọng

Bài số: 292

Danh Trên Muôn Danh

Bài số: 55

Danh Y Độc Nhất

Bài số: 231

Dòng Bình Tịnh

Bài số: 277

Dòng Sông Thái An

Bài số: 265

Dòng Sông Trường Sinh

Bài số: 504

Dù Có Cả Trần Gian

Bài số: 193

Dù Mai Sau

Bài số: 491

Dựa Trên Lời Hứa

Bài số: 250

Dương Quang Thiên Quốc

Bài số: 302

Em Dầu Nhỏ

Bài số: 377

Em-ma-nu-ên

Bài số: 82

Gần Chúa Hơn

Bài số: 252

Gần Lòng Từ Ái

Bài số: 240

Gần Thập Tự

Bài số: 253

Gần Thập Tự Hơn

Bài số: 108

Gánh Lúa Về

Bài số: 385

Gặp Thiết Hữu

Bài số: 177

Ghết-sê-ma-nê

Bài số: 100

Giai Điệu Trong Tâm Hồn

Bài số: 179

Giờ Dịu Êm

Bài số: 203

Giờ Thánh

Bài số: 204

Gió Thánh Linh

Bài số: 136

Giờ Xướng Danh

Bài số: 342

Giữa Đêm Yên Tịnh

Bài số: 67

Gô-gô-tha

Bài số: 105

Gọi Kẻ Nhọc Nhằn

Bài số: 432

Hà Hơi Linh Thần

Bài số: 137

Ha-lê-lu-gia

Bài số: 36

Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến

Bài số: 81

Hang Bê-lem

Bài số: 497

Hát Ha-lê-lu-gia

Bài số: 476

Hãy Theo Ta

Bài số: 435

Hãy Tin

Bài số: 107

Hãy Tin, Đừng Sợ!

Bài số: 488

Hi Sinh Vì Con

Bài số: 97

Hiến Vương Miện

Bài số: 29

Hô-sa-na

Bài số: 462

Hoa Huệ Trong Trũng

Bài số: 396

Hốc Đá Vững An

Bài số: 262

Hồng Ân Cứu Chuộc

Bài số: 185

Hư Không

Bài số: 322

Hướng Lên Chúa

Bài số: 471

Huyết Chiên Con

Bài số: 427

Huyết Chúa Mầu Nhiệm

Bài số: 144

Jê-sus

Bài số: 501

Jêsus Bên Tôi

Bài số: 510

Jêsus Cứu Tôi

Bài số: 394

Jêsus Là Bạn Thật

Bài số: 205

Jêsus Quang Lâm

Bài số: 124

Jesus Tuyệt Vời

Bài số: 28

Jêsus Yêu Mến Tôi

Bài số: 191

Jêsus Yêu Tôi

Bài số: 190

Khát Khao Dòng Nước

Bài số: 242

Khi Ban Mai Đến

Bài số: 334

Khi Bình Minh Đến

Bài số: 330

Khi Chúa Chinh Phục Tôi

Bài số: 248

Khi Chúa Vô Lòng

Bài số: 228

Copyright © 2012-2022