Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

Niềm Vinh Hạnh

Bài số: 340

Niềm Vui

Bài số: 486

Niềm Vui Thiên Đàng

Bài số: 78

Nô-ên Đầu Tiên

Bài số: 79

Nơi Ẩn Nấp Lúc Phong Ba

Bài số: 266

Nơi Ẩn Trú Muôn Đời

Bài số: 478

Nơi Chân Thập Tự

Bài số: 112

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 401

Nơi Vĩnh Phúc

Bài số: 347

Nương Cánh Chúa

Bài số: 249

Nương Trên Jêsus

Bài số: 260

Nương Trong Chúa

Bài số: 154

Ơn Cao Sâu

Bài số: 39

Ơn Lạ Lùng

Bài số: 161

Ơn Sâu

Bài số: 186

Ơn Yêu Thương Từ Cha

Bài số: 456

Phần Vui Thỏa

Bài số: 149

Phúc Âm Muôn Thuở

Bài số: 318

Phục Hưng Tâm Hồn

Bài số: 211

Phước Cho Nhân Loại

Bài số: 65

Phút Suy Tư

Bài số: 481

Qua Đời Sẽ Đến Đâu?

Bài số: 343

Quây Quần Bên Chúa

Bài số: 356

Quê Hương Thiên Quốc

Bài số: 311

Quyền Trong Huyết

Bài số: 426

Ra Khơi

Bài số: 213

Rao Phúc Âm

Bài số: 391

Rao Tin Lành

Bài số: 389

Reo Vang Hô-sa-na

Bài số: 34

Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Bài số: 507

Sẵn Sàng

Bài số: 324

Sống Cho Chúa

Bài số: 227

Sông Tình Yêu

Bài số: 109

Sống Vui Thỏa

Bài số: 169

Sự Bình An

Bài số: 164

Sự Sống Mới

Bài số: 158

Sức Lực Từ Chúa

Bài số: 327

Tại Trận Tiền

Bài số: 325

Tâm Hồn Bùng Cháy

Bài số: 214

Tâm Hồn Ca Ngợi

Bài số: 7

Tâm Hồn Trong Trắng

Bài số: 247

Tâm Hồn Yên Ninh

Bài số: 153

Tâm Linh Trong Trắng

Bài số: 421

Tận Hiến

Bài số: 217

Tận Hiến Cho Chúa

Bài số: 234

Tận Trong Tâm Hồn

Bài số: 411

Tất Cả Cho Jêsus

Bài số: 237

Tay Chúa Nắm Tôi

Bài số: 155

Thà Có Jêsus

Bài số: 202

Thần Linh Cảm Hóa

Bài số: 138

Thần Yên Ủi

Bài số: 131

Thắng Nhờ Đức Tin

Bài số: 319

Thánh Chúa Siêu Việt

Bài số: 18

Thánh Chúa Thành Tín

Bài số: 16

Thành Kính Ca Ngợi

Bài số: 458

Thánh Linh Dẫn Dắt

Bài số: 132

Thánh Linh Hằng Sống

Bài số: 139

Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Bài số: 135

Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay

Bài số: 6

Thánh Vương Ngự Lai

Bài số: 2

Thập Tự Xưa

Bài số: 374

Theo Ý Cha

Bài số: 229

Theo Ý Chúa

Bài số: 219

Thi Thiên 86

Bài số: 475

Thi Thiên 90

Bài số: 494

Thiên Binh Vang Tiếng Hát

Bài số: 64

Thỏa Vui Thuộc Chúa

Bài số: 192

Thoát Chốn Tội Tình

Bài số: 145

Thưa Với Jêsus

Bài số: 208

Tia Sáng Ban Mai

Bài số: 130

Tiệc Thánh

Bài số: 370

Tiến Bước Với Chúa

Bài số: 316

Tiếng Chúa

Bài số: 440

Tiếng Chúa Gọi

Bài số: 142

Tiếng Chúa Hướng Dẫn

Bài số: 218

Tiếng Chuông Lòng

Bài số: 148

Tiếng Gõ Cửa

Bài số: 489

Tiếng Hát Của Tôi

Bài số: 152

Tiếng Hát Thiên Binh

Bài số: 85

Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Bài số: 57

Tin Cậy Chúa Jêsus

Bài số: 261

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 255

Tinh Binh Jêsus

Bài số: 321

Tinh Binh Thập Tự

Bài số: 323

Tình Chúa Bao La

Bài số: 96

Tình Thương Cứu Chúa

Bài số: 184

Tình Yêu Chúa

Bài số: 22

Tình Yêu Jêsus

Bài số: 47

Tình Yêu Muôn Thu

Bài số: 473

Tình Yêu Muôn Đời

Bài số: 199

Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số: 86

Tình Yêu Trời

Bài số: 409

Tình Yêu Vững Bền

Bài số: 313

Toàn Thế Giới Ca Ngợi

Bài số: 12

Tôi Biết Đấng Tôi Tin

Bài số: 256

Tôi Không Cô Đơn

Bài số: 410

Tôi Không Thể Biết

Bài số: 48

Tội Lỗi Cất Xa

Bài số: 300

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Bài số: 495

Tôn Cao Danh Chúa

Bài số: 54

Copyright © 2012-2022