Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 164
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Sự Bình An

1.Sự bình an mà ta ban cho tâm hồn

Là bình an mà trần gian luôn mong chờ

Lòng tươi vui, lòng an ninh, con tìm đâu trong đời?

Sống vui mừng, sống an hoà

Sự bình an ta ban cho lòng con

2.Tình yêu mà ta ban cho tâm hồn

Là tình yêu mà trần gian luôn mong chờ

Lòng yêu thương, lòng an khương, con tìm đâu trong đời?

Mến thương người, kính yêu trời

Là tình yêu ta ban cho lòng con

 

Copyright © 2012-2022