Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 300
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tội Lỗi Cất Xa

 Lòng hân hoan dấn thân trên con đường vạn lý,

 Khi Jê-sus bôi xóa hết bao tội ô tội ô;

 Từ muôn lối, tiếng ca trong tâm luôn dội vang dội vang,

 Cho bước đường luôn thắm tươi êm đềm êm đềm.

 Kìa bao tội xa xưa, Chúa cất đi rồi đi rồi,

 Từ nay nguyện bước tới dưới bóng Cha toàn năng dắt chăn,

 Mọi đau buồn tăm tối khuất xa như mây đen mờ tan mờ tan,

 Khi Jê-sus bôi xóa hết bao tội tình.

Lời Tiếng Anh

 Since Jesus Took All My Sins Away

 I’m walk-ing a-long a heav-en-ly road,

 Since Je-sus took all my sins a-way;

 And some-where there rings a heav-en-ly song

 That bright-ens my path-way each day.

 The sins that bound me bind me no more,

 And now I’m bound for a heav-en-ly shore,

 And all the dark-ness of night has turned to day,

 Since Je-sus took all my sins a-way.

Copyright © 2012-2022