Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 112
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Nơi Chân Thập Tự

1. Nơi chân thập tự giá muôn đời,

Lòng luôn rung cảm xuyến xao;

Dường bóng mát khối đá thiêng uy hùng giữa vùng đồng hoang tiêu sơ;

Xem như căn nhà tại miền hoang vu, nơi nghỉ giữa quãng đường xa;

Mặt trời nắng gắt gao bên ngoài dịu đi,

Ðỡ khỏi tôi mọi gánh nặng nề.

2. Nơi tôi nương dựa thỏa vui thật,

Bình an khi núp bóng che;

Là chỗ tiếp đón yêu thương công bình từ trời gặp nhau tại đây;

Như trong đêm dài vị cha thiêng liêng mơ thấy

Chúa đứng đầu thang;

Lòng mừng khám phá ra thập tự diệu vinh,

Giống chiếc thang dựng đến thiên đàng.

3. Ngay trên thập tự Chúa Jê-sus,

Nhiều khi đôi mắt mở toang;

Nhìn thấy chính bóng hấp hối giang ra của

Người chịu đau cho tôi;

Tâm linh đau buồn, ăn năn, lệ chan, suy biết ý nghĩa tình yêu;

Ồ lòng Chúa yêu tôi sâu đậm diệu vinh,

Biết chính tôi thật chẳng ra gì.

4. Tôi yêu thập tự Chúa Jê-sus,

Từ nay nấp bóng phủ che;

Ngoài ánh sáng Chúa chiếu soi trên tôi, không tìm nguồn vui hoang mê;

Yên tâm cho trần gian trôi qua đi, không ước muốn chút trầm thăng;

Ðiều thẹn nhất của tôi là mình tội ô,

Ngước mắt lên nhìn mãi thập tự.

Lời Tiếng Anh

Beneath The Cross Of Jesus

1. Be-neath the cross of Je-sus

I fain would take my stand

The shad-ow of a might-y Rock

With-in a wea-ry land;

A home with-in the wil-der-ness,

A rest up-on the way,

From the burn-ing of the noon-tide heat,

And the bur-den of the day.

2. I take, O cross, thy shad-ow

For my a-bid-ing place;

I ask no oth-er sun- shine than

The sun-shine of His face;

Con-tent to let the world go by,

To know no gain nor loss,

My sin-ful self my on-ly shame,

My glo-ry all the cross.

 

Copyright © 2012-2022