Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 316
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Tiến Bước Với Chúa

1. Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, mỗi lối đi trên đời.

Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, với tiếng ca rộn vang.

Dầu bầu trời mây ám với bóng tối, suốt lối đi trần gian.

Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, biết Chúa không thay dời.

Jêsus là bạn thân, sống mãi mãi với tôi.

Tôi không còn lo âu, khi tôi bước theo Ngài.

Dầu bầu trời mây ám với bóng tối,

Suốt lối đi trần gian.

Tôi đã quyết tiến bước với Chúa,

Biết Chúa không thay dời.

(2). Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, dẫu lối đi khổ nạn,

Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, cứ vững tin Ngài luôn.

Dầu đường đời gai vướng mắc chắn lối, dẫu bước đi buồn đau.

Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, Chúa dẫn đưa trọn đời.

Tôi không còn sợ chi, Chúa dẫn lối bước tôi,

Qua bao đường gian nguy, Tâm tôi vẫn an bình.

Dầu đường đời gai vướng mắc chắn lối,

Dẫu bước đi buồn đau.

Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, Chúa dẫn đưa trọn đời.

Lời Tiếng Anh

I Just Keep Trusting My Lord

I just keep trust-ing my Lord as I walk a-long.

I just keep trust-ing my Lord, and He gives a song;

Though the storm-clouds dark-en the sky o'er the heav'n ly trail,

I just keep trust-ing my Lord,

He will nev-er fail! He's a faith- ful Friend, such a faith-ful Friend.

I can count on Him to the ve-ry end.

Though the storm-clouds dark-en the sky o'er the heav'n ly trail,

I just keep trust-ing my Lord,

He will nev-er fail!

 

Copyright © 2012-2022