Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 311
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Quê Hương Thiên Quốc

1. Trần thế chẳng phải quê hương Chính tôi đây thân lữ hành

Nhà Cha trên nơi thiên quốc

Chất chứa bao châu báu tôi

Sứ thánh hát xướng tưng bừng

Xuống lên trên thang chờ mong

Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian ô dơ nầy

Chúa biết tỏ tường thiết hữu tôi ai ngoài Ngài

Hồn tôi nơi nao nương náu

Nếu chẳng mong lên nước Cha

Quyết chí bước tới theo Ngài mỗi khi đi lên càng cao

Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian ô dơ nầy

2. Tại chốn đất thánh vinh quang

Sống yên vui muôn muôn đời

Ðoàn quân xưa đang ca khúc

Chiến thắng vang vang khắp nơi

Biết chắc sứ thánh đang chờ đón tôi, nên luôn cầu thay

Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian ô dơ nầy

Chúa biết tỏ tường thiết hữu tôi ai ngoài Ngài

Hồn tôi nơi nao nương náu

Nếu chẳng mong lên nước Cha

Quyết chí bước tới theo Ngài mỗi khi đi lên càng cao

Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian ô dơ nầy.

Lời Tiếng Anh

This World Is Not My Home

1. This world is not my home,

I'm just a pass-ing thru,

My treas-ures are laid up some where be-yond the blue;

The an-gels beck-on me from heav- en's o-pen door,

And I can't feel at home in this world an-y-more.

O Lord, you know I have no friend like you,

If heav-en's not my home then Lord what will I do;

The an-gels beck-on me from heav-en's o-pen door

And I can't feel at home in this world an-y-more.

2. Just up in glo-ry land we'll live e-ter-nal-ly,

The saints on ev-'ry hand are shout-ing vic-to-ry,

Their song of sweet-est praise drift back home heav-en's shore,

And I can't feel at home in this world an-y-more.

O Lord, you know I have no friend like you,

If heav-en's not my home then Lord what will I do;

The an-gels beck-on me from heav-en's o-pen door

And I can't feel at home in this world an-y-more.

 

Copyright © 2012-2022