Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 158
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Sự Sống Mới

Mọi tăm tối thảy tiêu tán, biến mất trong ánh chiêu dương,

Mọi tăm tối thảy tiêu tán, tràn đầy hào quang rỡ ràng,

Sông thái an tràn phủ kín tôi và tâm thỏa vui vang bài ca khải hoàn,

Tối tăm nay còn đâu nữa,

Bình minh sáng tươi huy hoàng.

Lời Tiếng Anh

Old Things Are Passed Away

Old things are passed a-way and ev-'ry-thing is new. (is new)

Old things are passed a-way and ev-'ry-thing is new. (is new)

Floods of joy are sweep-ing o'er me,

And my heart is sing-ing glo-ry.

Old things are passed a-way and ev-'ry-thing is new.

 

Copyright © 2012-2022