Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 475
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Thi Thiên 86

Cha ơi, xin hãy lắng nghe

Nhậm lời, vì con khốn cùng

Bảo vệ hồn linh con

Ðời con hiến dâng Ngài đây

Xin Cha yêu nghe tiếng

Vì nhiều lần con khóc thầm

Và giòng lệ tuôn rơi

Ngập trong đôi mắt nguyện cầu

Giúp con theo Ngài và cho con gần bên Chúa

Khiến tâm linh con được trắng trong hơn

Hết tâm linh này thờ tôn chiêm ngưỡng

Ðấng Cha yêu thương, Vua Chủ Tể oai quyền

Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng

Lấy hết tâm hồn ca ngợi Thiên Chúa

Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng

Lấy hết tâm thần tôn thờ Ngài

Nghiêng tai nghe, hãy lắng nghe Chúa ơi, nhậm lời con nguyện cầu.

Lời Tiếng Anh

Hear O Lord

Hear, O Lord, and an-swer,

I am poor and need-y, guard my life for I am de- vot-ed to You. Hear my prayer,

O Lord, and my cry for mer-cy, in this day of trou-ble

I will call to You.

Teach me, O Lord,

I will walk in Your truth, give me an un-di-vid-ed heart.

Na-tion You've made will wor-ship You, for You a- lone are the liv-ing God.

I will praise You, I will praise You,

Glo-ri-fy Your name, O Lord.

I will praise You, I will praise You,

Glo-ri-fy Your name, O Lord.

 

Copyright © 2012-2022