Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 343
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Qua Ðời Sẽ Ðến Ðâu?

Giờ này qua đời anh sẽ đến đâu?

Về cõi phước hay vực sâu?

Nên nhớ khánh phước, tai ương luôn còn,

Giờ này anh khá mau chọn.

 

Copyright © 2012-2022