Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 507
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

1. Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày thơ ấu mộng,

Xinh như ngàn tia nắng hồng sẽ khuất bóng theo thời gian.

Rồi ngày sẽ trôi qua,

Bao nhiêu ngày xinh chói lọi

Theo nhau vào nơi cuối trời,

Vụt biến xa tầm tay với.

Rồi ngày sẽ trôi qua,

Hôm nay còn trông thấy người,

Mai đây là xa cách rồi, sống với nhớ thương mà thôi.

Rồi ngày sẽ trôi qua,

Hoa tươi rồi hoa héo tàn,

Cây xanh rồi cây úa vàng,

Tài năng rồi cũng phai tàn.

Bao nhiêu lưu luyến,

Bao nhiêu thân mến

Sẽ theo nhau chìm trong lãng quên.

Ðịa vị giàu sang,

Mộng đẹp đời sống, sẽ qua tựa hơi gió.

Rồi ngày sẽ trôi qua,

Công danh rồi đây cũng tàn,

Rơi nhanh tựa như lá vàng những lúc gió

Thu tràn lan.

Rồi ngày sẽ trôi qua,

Ta đi rồi ta trở lại,

Trôi theo sầu thương tháng ngày,

Chìm trong ngàn bóng đêm dài.

2. Rồi ngày sẽ trôi qua,

Sao ai còn mang gánh nặng

Lê thân buồn trên lối trần,

Sống kiếp đớn đau lầm than.

Rồi ngày sẽ trôi qua,

Ai ơi ngày nay Chúa gọi

Mong ta dừng chân đáp lời.

Ðời sống sẽ được thay mới.

Rồi ngày sẽ trôi qua,

Bao cơ hội không trở lại,

Trôi đi dần theo tháng ngày,

Hối tiếc biết bao giờ phai.

Rồi ngày sẽ trôi qua,

Hôm nay Ngài đang đứng đợi,

Ai tin nhận Con Chúa Trời,

Ngài ban hạnh phúc muôn đời.

Jêsus yêu mến,

Ðưa tay âu yếm đón ta trong tình yêu ấm êm.

Mọi tội được tha tại thập tự giá,

Chúa xưa chuộc ta đó.

Rồi ngày sẽ trôi qua,

Mai đây sầu đau lấp vùi,

Thân ta nổi trôi giữa đời giữ vững đức tin người ơi!

Rồi ngày sẽ trôi qua,

Ðêm buông màn đêm khắp trời,

Ta nương mình trong Chúa rồi,

Bình an hạnh phúc muôn đời.

Rồi ngàn năm cuộc đời đẹp tươi.

Copyright © 2012-2022