Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 347
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Nơi Vĩnh Phúc

1. Jê-sus nhân ái từ bi vô ngần,

Ta nên ca ngợi ân điển Ngài;

Nay Chúa sắm dành trên chốn phước ân,

Nhà vinh quang muôn đời an vui.

Hồi dân thánh thảy cất lên trời,

Là ngày ta hân hoan vui tươi đầy sung sướng;

Cùng chiêm bái Vua muôn đời,

Khải hoàn ca reo vang đền Thiên Vương.

2. Ta nên tin Chúa tận trung, chân thành,

Chuyên tâm hầu việc luôn mỗi ngày;

Khi thoáng thấy Jê-sus, Ðấng hiển vinh,

Bù đắp nỗi lao lực đời nay.

Hồi dân thánh thảy cất lên trời,

Là ngày ta hân hoan vui tươi đầy sung sướng;

Cùng chiêm bái Vua muôn đời,

Khải hoàn ca reo vang đền Thiên Vương.

3. Ta trông mong lãnh phần thưởng thiên đàng,

Xem tôn nhan diệu vinh sáng ngời;

Kìa, cửa bích ngọc thiên quốc mở toang,

Cùng nhau lên đường trời khoan thai.

Hồi dân thánh thảy cất lên trời,

Là ngày ta hân hoan vui tươi đầy sung sướng;

Cùng chiêm bái Vua muôn đời,

Khải hoàn ca reo vang đền Thiên Vương.

Lời Tiếng Anh

When We All Get To Heaven

1. Sing the won-drous love of Je-sus,

Sing His mer-cy and His grace:

In the man-sions bright and bless-ed,

He'll pre-pare for us a place.

When we all get to heav-en,

What a day of re-joic-ing that will be!

When we all see Je-sus,

We'll sing and shout the vic-to-ry.

2. On-ward to the prize be-fore us!

Soon His beau-ty we'll be-hold;

Soon the pearl-y gates will o-pen;

We shall tread the streets of gold.

When we all get to heav-en,

What a day of re-joic-ing that will be!

When we all see Je-sus,

We'll sing and shout the vic-to-ry.

 

Copyright © 2012-2022