Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 54
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Tôn Cao Danh Chúa

Lòng con chúc tôn danh cao sang,

Ngợi tôn Chúa con dâng lên tiếng ca,

Mừng vui biết Chúa ở trong con,

Ngài vui xuống dương gian để cứu con.

Trên thiên cung Chúa xuống trần gian, để dẫn đưa con,

Thân tan nát trên đồi kia, chết thay cho con,

Cam tâm xuống mơi mồ sâu trong vinh hiển Chúa đã phục sinh;

Nguyện danh Chúa muôn đời tôn cao.

Lời Tiếng Anh

Lord, I Lift Your Name On High

Lord I lift Your name on high,

Lord, I love to sing Your prais-es,

I'm so glad You're in my life,

I'm so glad You came to save us.

You came from heav-en to earth to show the way,

From the earth to the cross, my debt to pay;

From the cross to the grave, from the grave to the sky;

Lord, I lift Your name on high.

 

Copyright © 2012-2022