Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 473
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Tình Yêu Muôn Thu

Tình yêu bao la từ Thiên Chúa chẳng phai tàn,

Lòng từ bi Chúa chẳng bao giờ phôi pha,

Ơn thương xót thắm tươi mỗi ngày, thắm tươi luôn từng ngày;

Phước thay, lớn thay lòng thành tín Chúa,

Lớn thay hồng ân từ Cha.

Lời Tiếng Anh

The Steadfast Love of the Lord

The stead-fast love of the Lord nev-er ceas-es,

His mer-cies nev-er come to an end.

They are new ev-'ry morn-ing, new ev-'ry morn-ing,

Great is Thy faith-ful-ness, O Lord,

Great is Thy faith-ful-ness.

 

Copyright © 2012-2022