Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 47
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tình Yêu Jêsus

1. Jêsus yêu thật sâu xa, vô tận.

Lớn rộng mênh mông không giới hạn.

Cuồn cuộn như đại dương vùng trổi dậy,

Dâng trào trên tôi giống thủy triều.

Cuốn tràn bên tôi, ôm trọn quanh tôi,

Là giòng yêu thương Ngài tuôn chảy.

Dìu đường lên trời, dìu đường về nhà,

Tới miền hiển vinh nghỉ yên lành.

2. Jêsus yêu thật sâu xa, vô tận.

Rải giọng ca vang khắp muôn bờ.

Ngài từng yêu rồi Ngài còn yêu hoài,

Chẳng dời đổi đâu cứ yêu trọn.

Chính Ngài chăm nom, bao người tin Ngài,

Ðược chuộc mua qua giòng huyết báu.

Ngài hằng cầu nguyện thay thánh dân Ngài,

Ở trời cao săn sóc dân mình.

3. Jêsus yêu thật sâu xa, vô tận.

Chẳng tình yêu nào sánh kịp được.

Tràn ngập như đại dương đầy phước hạnh,

Giống chỗ thả neo nghỉ yên lành.

Ô tình yêu sâu xa thuộc Jêsus,

Là nguồn tôi say mê tuyệt đối.

Ồ tình yêu nầy đưa lên rạng ngời,

Cất tôi lên đến tận ngôi trời.

Lời Tiếng Anh

Oh, the Deep, Deep Love of Jesus

1. Oh, the deep, deep love of Je-sus,

Vast, un-mea-sured, bound-less free;

Roll-ing as a might-y o-cean In its full-ness o-ver me.

Un-der-neath me, all a-round me,

Is the cur-rent of Thy love;

Lead-ing on-ward, lead-ing home- ward,

To my glo-rious rest a-bove.

2. Oh, the deep, deep love of Je-sus,

Love of ev-ery love the best; 'Tis an o- cean vast of bless-ing, 'Tis a ha-ven sweet of rest.

Oh, the deep, deep love of Je-sus, 'Tis a heav'n of heav'ns to me;

And it lifts me up to glo-ry,

For it lifts me up to Thee.

 

Copyright © 2012-2022