Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

Tôn Ngợi Đấng Tạo Hóa

Bài số: 21

Tôn Thờ Cha Thánh

Bài số: 452

Tôn Vinh

Bài số: 505

Tôn Vinh Ba Ngôi

Bài số: 8

Tôn Vinh Cha

Bài số: 175

Tôn Vinh Chân Thần

Bài số: 3

Tôn Vinh Chúa Chí Tôn

Bài số: 212

Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số: 32

Tôn Vinh Danh Chúa

Bài số: 460

Tôn Vinh Jêsus

Bài số: 122

Tôn Vinh Vua Jêsus

Bài số: 52

Trao Cho Chúa

Bài số: 263

Trên Đỉnh Ô-li-ve

Bài số: 99

Trên Đồi Cao

Bài số: 111

Trên Đồi Hoàng Hôn

Bài số: 309

Trên Đường Em-mau

Bài số: 117

Triều Thiên Vinh Hiển

Bài số: 338

Trở Về

Bài số: 438

Trong Giây Phút Này

Bài số: 465

Trong Máng Chiên

Bài số: 70

Trông Mong Thiên Ân

Bài số: 238

Trong Tay Chúa

Bài số: 166

Trung, Thành, Tín, Nghĩa

Bài số: 326

Trước Cửa Tâm Hồn

Bài số: 141

Trước Rạng Đông

Bài số: 291

Từ Lúc Được Cứu

Bài số: 405

Từ Nay Thuộc Chúa

Bài số: 200

Từ Vùng Đồi Xa Ấy

Bài số: 502

Tung Hô Danh Chúa

Bài số: 26

Tụng Ngợi Thánh Đế

Bài số: 13

Ước Ao Nhìn Jêsus

Bài số: 223

Vâng Theo Chúa

Bài số: 236

Vầng Đá Muôn Đời

Bài số: 251

Về Gấp Lên

Bài số: 442

Về Nhà Chúa

Bài số: 305

Vẹn Lòng Trung Tín

Bài số: 328

Vì Jêsus Sống

Bài số: 120

Vì Sao Tôi Ca Ngợi?

Bài số: 30

Vì Tội Tôi

Bài số: 439

Viên Ngọc Đẹp

Bài số: 367

Vinh Danh Chúa

Bài số: 402

Vinh Danh Ngài

Bài số: 4

Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

Bài số: 123

Vinh Quang Rạng Ngời

Bài số: 469

Vinh Quang Thuộc Chúa

Bài số: 10

Vinh Quang Trời

Bài số: 412

Vua Miền Đông

Bài số: 84

Vua Muôn Vua

Bài số: 63

Vui Bên Chúa

Bài số: 170

Vui Mừng Ca Hát

Bài số: 160

Vui Mừng Chúa Là Vua

Bài số: 23

Vui Mừng Tán Dương

Bài số: 24

Vui Đón Tội Nhân

Bài số: 416

Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

Bài số: 508

Vững Tin Nơi Chúa

Bài số: 198

Vương Quốc Rạng Ngời

Bài số: 350

Xin Cha Dẫn Đưa

Bài số: 448

Xin Chúa Dẫn Dắt

Bài số: 275

Xin Chúa Mở Mắt

Bài số: 362

Xin Chúa Ở Bên Con

Bài số: 450

Xin Chúa Sai Con

Bài số: 390

Xin Chúa Sai Tôi

Bài số: 434

Xin Dắt Đưa Tôi

Bài số: 286

Xin Dừng Chân

Bài số: 206

Xin Mở Mắt Chúng Con

Bài số: 244

Xin Sống Cho Chúa Jêsus

Bài số: 294

Xin Vào Tâm Hồn

Bài số: 210

Xuân Đến Bên Nhà

Bài số: 487

Yêu Chúa Hơn

Bài số: 182

Yêu Jêsus

Bài số: 61

Yêu Là Khi

Bài số: 445

Yêu Thương Chúa Thêm

Bài số: 180

Yêu Thương Đời Đời

Bài số: 53

Đấng Chăn Giữ Tôi

Bài số: 511

Đấng Chăn Hồn Tôi

Bài số: 288

Đấng Chăn Lành

Bài số: 376

Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Bài số: 307

Đấng Ngồi Trên Ngôi

Bài số: 27

Đấng Thánh Lâm Phàm

Bài số: 77

Đau Thương Tan Biến

Bài số: 399

Đầy Lòng Tôi

Bài số: 133

Đêm Nô-ên Tưng Bừng

Bài số: 87

Đêm Ơn Lành

Bài số: 76

Đếm Phước Chúa Ban

Bài số: 195

Đêm Thánh

Bài số: 74

Đêm Vui Trần Thế

Bài số: 498

Đêm Yên Lặng

Bài số: 71

Đêm Đến

Bài số: 384

Đêm Đông Xưa

Bài số: 89

Đến Bên Dòng Sông

Bài số: 241

Đến Theo Chúa

Bài số: 224

Đến Theo Jêsus

Bài số: 423

Đến Tôn Thờ

Bài số: 69

Đến Với Chiên Con

Bài số: 424

Đi Trong Hân Hoan

Bài số: 174

Đi Từng Bước

Bài số: 301

Đi Với Chúa

Bài số: 290

Đi Với Jêsus

Bài số: 308

Đi Đường Ngài

Bài số: 269

Điều Này Thật Sao

Bài số: 197

Copyright © 2012-2022