Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 198
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Vững Tin Nơi Chúa

1. Lòng tôi tin và sẽ không lo hay sợ.

Dẫu giữa khổ đau đêm tối hay trời sáng tươi.

Vì Jêsus cùng với tôi đi suốt đời.

Chúa dắt dẫn tôi qua mỗi nẻo đường khó nguy.

Lòng tôi vui hoan ca dầu rằng đời đương đen tối.

Tôi luôn có Cứu Chúa bên mình mọi khi cô đơn.

Dầu vạn muôn tiền cũng không sao mua được.

Cứu Chúa của tôi, Ðấng dắt chăn tôi mọi nơi.

2. Rồi khi tôi vượt hết phong ba trong đời.

Cứ mãi thỏa vui với Chúa thái bình của tôi.

Lòng tôi tin và sống với muôn hy vọng.

Giữa cảnh khó khăn tôi chẳng lo phiền lòng chi.

Lòng tôi vui hoan ca dầu rằng đời đương đen tối.

Tôi luôn có Cứu Chúa bên mình mọi khi cô đơn.

Dầu vạn muôn tiền cũng không sao mua được.

Cứu Chúa của tôi, Ðấng dắt chăn tôi mọi nơi.

 

Copyright © 2012-2022