Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 502
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Vùng Ðồi Xa Ấy

Từ vùng đồi xa ấy

Chúa treo thân trên thập tự giá.

Trời buồn dâng ngất ngây gió nhẹ ngân bi thương lời ca.

Hồn thoảng buồn Con Chúa quay nhìn bàn tay mang đinh

“Chúa ơi giờ đây sao Ngài đành lòng bỏ con một mình.”

Trời đột nhiên tăm tối giữa ban trưa không một tia sáng.

Màn đền thờ xé đôi tiếng buồn đưa thê lương sầu than.

Rồi ầm ầm cơn sấm đất rung động trời mây tan hoang.

Phút giây từ ly Con Trời ngậm ngùi trút hơi tàn.

Vùng đồi Gô tha

Tay chân đinh đóng,

Ðầu Ngài gai quấn,

Dân chúng dèm khinh,

Tại thập tự giá,

Nơi đây Thiên Chúa

Tại thập tự giá,

Ban xuống cho đời.

Từ giòng nhạc tha thiết lãng du theo mây về Gô tha,

Vùng đồi xưa gió bay, tiếng nhạc ngân êm êm ngàn xa.

Nhìn về miền xa ấy u buồn chợt dâng tim tôi,

Nhớ xưa ngàn năm Con Trời vì người chết trên đồi.

Nhớ xưa ngàn Năm Con Trời vì người chết trên đồi

Vùng đồi Gô tha!

Ôi Vùng đồi Gô tha!

Ôi Vùng đồi Gô tha! Ngàn xa.

Copyright © 2012-2022