Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 465
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Trong Giây Phút Này

1. Vào trong giây phút nầy, con cất tiếng hát vang, con cất tiếng mến yêu về ngôi vinh quí.

Vào trong giây phút nầy, con hướng đến thiên nhan, nâng hết cả thương yêu trên bàn tay.

Và con nói con yêu Ngài, lời thương kính con dâng Ngài.

Lòng khiêm cung yêu mến hiến dâng lên Cha hiền.

2. Tại đây giây phút này,

Con ngước mắt lên cao,

Dâng Chúa khúc hoan ca ngợi khen danh Chúa;

Tại đây giây phút này,

Con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con;

Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ,

Lòng yêu kính dâng lên Ngài,

Nguyện dâng lên Cha kính yêu, Jêsus nhân từ.

3. Lạy Jêsus ái từ, con ngước mắt lên cao,

Dâng tiếng hát suy tôn tựa hương thơm ngát;

Vượt qua muôn cảnh đời,

Tay Chúa dắt đưa con cho đến bến an vui bên cạnh Cha;

Nguyện yêu mến Cha nhân từ,

Nguyện tôn kính Cha muôn đời,

Nguyện dâng lên tiếng hát kính yêu Cha muôn đời.

Lời Tiếng Anh

In Moments Like These

In moments like these,

I sing out a song,

I sing out a love song to Jesus.

In moments like these,

I lift up my hands,

I lift up my hands to the Lord.

Singing I love You, Lord,

Singing I love You, Lord;

Singing I love You Lord,

I love You.

 

Copyright © 2012-2022