Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 305
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Về Nhà Chúa

Hãy kíp về!

Mau mau về!

Lạc lối mãi làm chi?

Ðức Chúa Cha mong anh về nhà,

Giang tay tiếp rước anh.

 

 

Copyright © 2012-2022