Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 251
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Vầng Ðá Muôn Ðời

1. Xin nấp trong Vầng Ðá muôn đời,

 Từ xưa đã nứt ra vì tôi,

 Lòng mong suối huyết kia trào phun,

 Từ hông vỡ Chúa xưa tràn tuôn,

 Ðem đến linh dược chữa muôn tội,

 Trừ căn ác vốn hay hành tôi.

2. Không bởi công nghiệp chính tay này,

 Làm phu phỉ pháp luật Ngài nay;

 Dầu cho khắc khổ thân hình tôi,

 Dầu đau đớn, mắt tuôn lệ rơi,

 Ôi, hẳn không chuộc tôi khỏi tội,

 Cầu Chúa cứu, chỉ một Ngài thôi.

3. Bên gốc thập tự giá tôi quì,

 Bàn tay trắng chẳng bạc vàng chi;

 Nguyền ban áo phủ thân trần tôi,

 Cầu ơn cứu giúp kẻ mồ côi;

 Ðem ác tâm lại suối linh gội,

 Bằng không, chết mất đi, Ngài ôi!

4. Trong lúc tôi còn chút hơi tàn,

 Giờ sắp nhắm mắt xa trần gian

 Ðặng bay đến nước chưa từng hay,

 Nhìn lên Chúa ở thiên tòa đây;

 Vầng Ðá muôn đời nứt bởi tôi,

 Nguyện tôi chỉ núp trong Ngài thôi.

Lời Tiếng Anh

 Rock Of Ages

1. Rock of A-ges, cleft for me,

 Let me hide my-self in Thee;

 Let the wa-ter and the blood,

 From Thy riv-en side which flowed,

 Be of sin the dou-ble cure;

 Save me from its guilt and power.

2. Noth-ing in my hand I bring,

 Sim-ply to Thy cross I cling;

 Na-ked, come to Thee for dress,

 Help-less, Look to Thee for grace,

 Foul, I to the foun-tain fly;

 Wash me, Sav-iour, or I die.

 

Copyright © 2012-2022