Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 498
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðêm Vui Trần Thế

1. Ðêm xưa sao sáng trên bầu trời,

Nhạc ru êm hồn người,

Dịu dàng ngân theo gió.

Nhịp nhàng trong bóng đêm mơ màng

Thiên sứ tung mây ngàn, báo tin vui trần gian.

Chúc tán danh Chúa trên từng trời,

Hồng ân ban cho người, hòa bình nơi dương thế!

Ðêm nay, nơi Bê-lem êm đềm

Trong máng chiên khinh hèn Jêsus lâm trần đây.

Vì người đi lạc đường, rời bước lìa nhà Chúa muôn đời.

Vì đời lắm sầu than, màn tối tràn lan trên trần gian.

Vì lòng thương nhân thế mà Jêsus xuống nơi ô trần,

Gánh hết mọi ác tội, cứu chuộc muôn người nơi thập giá.

Vi vu trong gió đêm ngoài đồng,

Người chăn đang mơ màng nhìn bầy chiên say đắm.

Ô kìa trong ánh quang soi lòa,

Rợp bóng muôn thiên thần,

Loan tin vui trần gian.

2. Ðêm xưa theo ánh sao rạng ngời,

Ðoàn vua nơi xa vời, từ miền đông đi tới.

Bê-lem nơi thánh vương lâm phàm

Lòa ánh sao thiên đàng, các vua vui dừng chân.

Bước tới nơi quán đêm nghèo nàn,

Nhìn Jêsus mơ màng, nằm bình yên trong máng!

Một dược xin kính dâng Anh Hài

Và nhủ hương dâng Ngài luôn theo đây hoàng kim.

Vì người đi lạc đường, rời bước lìa nhà Chúa muôn đời.

Vì đời lắm sầu than, màn tối tràn lan trên trần gian.

Vì lòng thương nhân thế mà Jêsus xuống nơi ô trần,

Gánh hết mọi ác tội, cứu chuộc muôn người nơi thập giá.

Vui bên cây Nô-en tuyệt vời,

Ngàn sao trên khung trời và tình yêu thiên Chúa.

Một người cung kính dâng tâm hồn,

Dệt ý thơ cung đàn, cho đêm vui trần gian.

Copyright © 2012-2022