Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 452
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Tôn Thờ Cha Thánh

Cha Thánh chúng con thờ tôn,

Dâng lên Chúa tấm lòng con,

Yêu Ngài đậm sâu.

Jê-sus con tôn thờ Ngài.

Xin dâng Chúa cả cuộc đời con.

Yêu Ngài càng hơn.

Lời Tiếng Anh

Father I Adore You

Fa-ther, I a-dore you,

Lay my life be-fore you.

How I love you.

Je-sus, I a-dore you,

Lay my life be-fore you.

How I love you.

Spi-rit, I a-dore you,

Lay my life be-fore you.

How I love you.

 

Copyright © 2012-2022