Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 412
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Vinh Quang Trời

1. Bao năm qua bước chân chìm sâu trong ô trần

Sống với những thú vui quanh mình

Tôi luôn đau thương u buồn giữa lớp sóng đời

Thân bơ vơ không nơi nương nhờ

Giữa những bóng tối tôi nhìn thấy ánh sáng Trời

Ðời này dường bình minh sáng soi

Ánh sáng thánh khiết yêu thương tràn ngập cuộc đời

Khi quyền năng Jêsus đến với tâm này.

Nay ánh sáng Trời làm tươi mới lòng thế nhân

Thiên Chúa xuống trần tìm tôi cứu khỏi bến mê

Tội tôi Jêsus mang hết, nếp sống xưa

Tẩy thanh không còn đâu

Nay những bước đường trần tăm tối đã lánh xa

2. Nhớ đến những lúc tôi còn lang thang xa Ngài

Sống với những thú vui đêm ngày

Tôi như bông hoa rơi rụng trong cơn mưa buồn

Sớm tối thiếu vắng bóng yêu thương

Ðang khi bơ vơ tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi

Lời Ngài làm hồn tôi thắm tươi

Ðến với cứu Chúa tâm tôi nhẹ nhàng tuyệt vời

Ôi! Ngài yêu thương tôi đến muôn muôn đời

Thiên Chúa xuống trần tìm tôi giữa đời tối tăm

Tôi đến với Ngài một đêm cõi lòng vỡ tan

Ðời tôi hôm nay tươi sáng

Chúa dắt tôi bước vô thiên đàng

Tôi đến với Ngài lòng quên hết sầu thế gian

3. Chúa đã cứu vớt tôi từ nơi hư vong này,

Xa nơi đau thương lên thiên đàng;

Lấy huyết thánh khiết bôi sạch hết bao ô tội,

Chúa khoác áo trắng phủ thân này;

Bước đến với Chúa tôi nào dám ngước mắt nhìn,

Lòng Ngài đời đời luôn xót thương,

Tiếng Chúa thắm thiết kêu gọi người còn lạc lầm

Mau dừng chân đến với ánh sáng nhân từ.

Nay ánh sáng Trời làm tươi mới lòng thế nhân

Thiên Chúa xuống trần tìm anh cứu khỏi bến mê

Tội anh Jêsus mang hết, nếp sống xưa

Biến thay nên đẹp tươi

Mau đến với Ngài lìa xa chốn trần tối tăm.

Ðêm tối cõi đời dường tan biến ngoài xa khơi.

Lời Tiếng Anh

Heavens Came Down

1. O what a won-der-ful, won-der-ful day,

Day I will nev-er for-get;

Af-ter I'd wand-ered in dark-ness a-way,

Je-sus my Sav-ior I met.

O what a ten- der com-pas-sion-ate friend,

He meet the need of my heart;

Shad-ows dis- pel-ling,

With joy I am tell-ing,

He made all the dark-ness de-part!

Heav-en came down and glo-ry filled my soul, filled my soul,

When at the cross the Sav-ior made me whole: made me whole

My sins were washed a-way,

And my night was turned to day.

Heav-en came down and glo-ry filled my soul! filled my soul.

2. Now I've a hope that will sure-ly en-dure.

Af-ter the pass-ing of time;

I have a fu-ture in heav-en for sure.

There in those man-sions sub-lime.

And it's be-cause of that won-der-ful day.

When at the cross I be-lieved;

Rich-es e-ter-nal

And bless-ings su-per-nal

From His pre-cious hand I re-ceived.

Heav-en came down and glo-ry filled my soul, filled my soul,

When at the cross the Sav-ior made me whole: made me whole

My sins were washed a- way,

And my night was turned to day.

Heav-en came down and glo-ry filled my soul! filled my soul.

 

Copyright © 2012-2022