Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 206
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Xin Dừng Chân

1. Chúa, xin đừng lìa con phận cùng nhân,

 Ðang kêu cầu van khẩn;

 Lúc bao người được thăm gọi mừng vui,

 Mong Ngài nhớ đến con.

 Cứu Chúa! Xin Ngài,

 Nguyền nghe tiếng cầu xin;

 Lúc bao người được thăm gọi mừng vui,

 Mong Ngài nhớ đến con.

2. Chúa, con luôn nguyện nơi ngôi hồng ân,

 Tâm linh được hưng phấn;

 Trước ngôi hiền từ ăn năn, cầu xin,

 Mong Ngài giúp đức tin.

 Cứu Chúa! Xin Ngài,

 Nguyền nghe tiếng cầu xin;

 Lúc bao người được thăm gọi mừng vui,

 Mong Ngài nhớ đến con.

3. Chúa, con luôn cậy công Ngài chuộc mua,

 Trông mong gặp mặt Chúa;

 Vết đau thương lòng con mong lành nay,

 Nương nhờ cứu ân Ngài.

 Cứu Chúa! Xin Ngài,

 Nguyền nghe tiếng cầu xin;

 Lúc bao người được thăm gọi mừng vui,

 Mong Ngài nhớ đến con.

4. Chúa, Jê-sus Nguồn ủy lạo đời con,

 Con yêu Ngài vô đối;

 Ở trong đời nay hay tại trời cao,

 Duy Ngài có ai nào.

Cứu Chúa! Xin Ngài,

 Nguyền nghe tiếng cầu xin;

 Lúc bao người được thăm gọi mừng vui,

 Mong Ngài nhớ đến con. A- men.

Lời Tiếng Anh

 Pass Me Not

1. Pass me not, O gen-tle Sav-iour,

 Hear my hum-ble cry;

 While on oth-ers Thou art call-ing,

 Do not pass me by.

 Sav-iour, Sav-iour,

 Hear my hum-ble cry;

 While on oth-ers

 Thou art call-ing,

 Do not pass me by.

2. Thou the Spring of all my com-fort,

 More than life to me,

 Whom have I on earth be-side Thee?

 Whom in heav'n but Thee?

 Sav-iour, Sav-iour,

 Hear my hum-ble cry;

 While on oth-ers

 Thou art call-ing,

 Do not pass me by.

 

Copyright © 2012-2022