Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 21
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Tôn Ngợi Ðấng Tạo Hóa

1. Khi còn sống tôi ca ngợi Chúa luôn;

Tận khi bóng chết cuốn trọn hơi tàn,

Lời ca bừng tiếp nối trong hồn tôi;

Năm tháng tôn ngợi Chúa sẽ không cùng,

Trong lòng, đời sống, tư tưởng còn mãi đến cõi trường tồn cứ luôn ca ngợi.

2. Tâm hồn nức vui trong niềm kính yêu,

Nơi tay cao cả sáng tạo vũ trụ,

Trời xanh, mặt đất, núi sông đại dương:

Chân lý muôn đời sẽ đứng yên định;

Không còn đàn áp, đau buồn, giằng xé, sẽ chẳng thất vọng khi nương nhờ Ngài.

3. Mang nguồn sáng tươi cho đời tối tăm;

Tay Ngài nâng đỡ trí vương u buồn;

Ngài đưa hồn bối rối đi bình an;

Cho kiếp lưu lạc hết thấy cô độc;

Bồng ẵm, dìu dắt, gìn giữ, hàn gắn, phóng thích tù đày với bao vui mừng.

4. Môi miệng xướng ca khi còn sống thêm;

Tận khi bóng chết phủ chặt cuộc đời,

Lời ca liền chuyển lên cung bậc cao;

Năm tháng ca ngợi Chúa sẽ không dừng,

Trong lòng, đời sống, tư tưởng còn mãi suốt cõi trường tồn cứ luôn ca ngợi.

I'll Praise My Maker

I'll praise my Mak-er while I've breath;

And when my voice is lost in death,

Praise shall em-ploy my no-bler powers;

My days of praise shall ne'er be past

While life, and thought, and be-ing last,

Or im-mor-tal-i-ty en-dures.

The Lord gives eye-sight to the blind;

The Lord sup-ports the faint-ing mind;

He sends the la-bour-ing cons-ci-ence peace;

He helps the strang-er in dis- tress,

The wi-dow and the fa-ther-less,

And grants the pri-son-er sweet re- lease.

 

Copyright © 2012-2022