Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 269
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ði Ðường Ngài

1. Xin cho con đi đường Ngài, dạy con lối đi

 Xin Cha ban ơn điều động, dạy con lối đi

 Dạy con theo lối đường Ngài,

 Lòng tin nơi Chúa hoàn toàn

 Dìu theo ánh sáng từ trời, dạy con ý Cha

2. Khi con ưu tư buồn lòng, dạy con lối đi

 Khi hân hoan ô trần tàn, dạy con lối đi

 Nhằm khi đơn chiếc một mình,

 Hoặc khi đau đớn cùng đường

 Thành công hay thất bại nặng, dạy con ý Cha

3. Khi con lo âu ngờ vực, dạy con lối đi

 Khi phong ba tung ngập trời, dạy con lối đi

 Bừng soi qua đám mịt mù

 Màn đau thương khó nhọc nhằn

 Dìu con theo lối đường bằng, dạy con ý Cha

4. Bao lâu quanh theo đường trần, dạy con lối đi

 Nơi đâu chân con ngập ngừng, dạy con lối đi

 Tận khi xong hết đường đời,

 Tận khi chấm dứt hành trình

 Tận khi con thấy mặt Ngài, dạy con ý Cha.

Lời Tiếng Anh

 Teach Me Thy Way, O Lord

1. Teach me Thy way, O Lord, Teach me Thy way!

 Thy guid-ing grace af- ford, Teach me Thy way!

 Help me to walk a-right, More by faith, less by sight;

 Lead me with heav'n-ly light, Teach me Thy way!

2. When I am sad at heart, Teach me Thy way!

 When earth-ly joys de-part, Teach me

 Thy way! In hours of lone-li-ness,

 In times of dire dis-tress,

 In fail-ure or suc-cess, Teach me Thy way!

3. Long as my life shall last, Teach my Thy way!

 Whe-e'er my lot be cast, Teach me Thy way!

 Un-til the race is run, Un-til the jour-ney's done,

 Un-til the crown is won, Teach me Thy way!

 

Copyright © 2012-2022