Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 309
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Trên Ðồi Hoàng Hôn

1. Một đêm theo giấc mơ tôi về,

Ðồi hoàng hôn gió lê thê,

Chập chùng sương trắng giăng lưng đồi,

Nhạc chiều ngân khúc ca không lời.

Nhắn theo gió nhẹ rung tiếng tơ lòng,

Dâng lời tôi cầu Chúa thương;

Chúa ơi chính vì con lỗi muôn vàn

Bao ngày đua đòi theo thế gian.

2. Từ nay bao tháng năm trên đời,

Dù gặp nguy khó nơi nơi,

Mặc ma-vương phá tôi bao hồi,

Một lòng theo Chúa luôn không dời.

Ðến khi Chúa gọi tôi bước lên đồi,

Thiên thần ca chào đón tôi;

Giữa mây Chúa hiện ra, nét tươi cười,

Trong vòng tay Ngài, ôi thỏa vui.

3. Ngày nào bươn gót vui lên đường,

Nhẹ nhàng tôi bước thong dong,

Sầu than không vấn vương trong lòng,

Ðồi hoàng hôn sáng tươi huy hoàng.

Ðến khi Chúa gọi tôi bước lên đồi,

Thiên thần ca chào đón tôi;

Giữa mây Chúa hiện ra, nét tươi cười,

Trong vòng tay Ngài, ôi thỏa vui.

4. Rồi đây mây tối sẽ không còn,

Nhọc nhằn đau đớn tiêu tan,

Mừng vui quăng hết bên chân đồi,

Mọi điều chi vấn vương trên đời.

Ðến khi Chúa gọi tôi bước lên đồi,

Thiên thần ca chào đón tôi;

Giữa mây Chúa hiện ra, nét tươi cười,

Trong vòng tay Ngài, ôi thỏa vui.

Lời Tiếng Anh

O-ver the sun-set moun-tains

1. O-ver the sun-set moun-tains

Some day I’ll soft-ly go,

In-to the arms of Je-sus

He who has loved me so.

O-ver the sun-set moun-tains

Heav-en a- waits for me;

O-ver the sun-set moun-tains,

Je-sus my Sav-ior I’ll see.

2. Toil-ing will all be end-ed,

Shad-ows will flee a-way;

Sor-row will be for- got-ten

O what a won-der-ful day!

O-ver the sun-set moun-tains

Heav-en a- waits for me;

O-ver the sun-set moun-tains,

Je-sus my Sav-ior I’ll see.

 

Copyright © 2012-2022