Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 384
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðêm Ðến

1. Lo làm việc mau đêm đến kia,

Làm việc hồi hừng đông ửng;

Lo làm việc khi sương lấp lanh,

Hồi hoa nở tưng bừng;

Quyết tâm khi kim ô bóng cao,

Siêng năng đang khi nắng chói;

Lo làm việc mau, đêm đến kia,

Mọi công tác xong rồi.

2. Lo làm việc mau đêm đến kia,

Làm hồi mặt trời cao kia;

Nên tận lực đang khi giữa trưa,

Giờ yên nghĩ kia kìa.

Quang âm như thoi đưa chóng qua,

Mong lưu linh công sáng chói;

Lo làm việc mau, đêm đến kia,

Mọi công tác xong rồi.

3. Lo làm việc mau đêm đến kia,

Làm hồi trời chiều le lói;

Lo làm việc trong giây chót đây,

Tịch dương khuất non đoài;

Làm việc vì hoàng hôn bủa giăng,

Mau mau gia công kẻo tối;

Lo làm việc mau, đêm đến kia,

Mọi công tác xong rồi.

Lời Tiếng Anh

Work, For The Night Is Coming

1. Work, for the night is com-ing,

Work through the morn-ing hours;

Work while the dew is spark-ling,

Work 'mid spring-ing flowers;

Work when the day grows bright-er,

Work in the glow-ing sun;

Work, for the night is com- ing,

When man's work is done.

2. Work, for the night is com-ing,

Un-der the sun-set skies;

While their bright tints are glow-ing,

Work, for day-light flies;

Work till the last beam fad-eth,

Fad-eth to shine no more;

Work while the night is dark-ening,

When man's work is o'er.

 

Copyright © 2012-2022