Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 288
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðấng Chăn Hồn Tôi

1. Bàn tay nhân ái dắt chăn hồn tôi

 Ðưa tôi vào nơi an nghỉ;

 Trong nơi cỏ xanh tươi

tay Chúa hướng dẫn tôi

Bên dòng nước êm đềm trôi

2. Ngài ban sức mới cho linh hồn tôi

 Ðưa tôi vào nơi công chính;

 Trong danh Chúa nhân từ

tôi chẳng thiếu thốn chi

Duy Ngài dắt chăn hồn tôi

3. Hầu khi bóng chết hiểm nguy kề bên

Tôi không sợ lo nao núng,

Có Chúa mãi ở cùng

Ngài an ủi tâm tôi

An bình dưới tay toàn năng

4. Hạnh phước thương xót của Cha Thượng Thiên

Theo tôi vào nơi an nghỉ;

Trong danh Giê-hô-va

tôi vui thỏa thảnh thơi

Trong nhà Chúa tôi bạn tôi.

Lời Tiếng Anh

 The Lord’s My Shepherd, I’ll Not Want

1. The Lord my Shep-herd, I'll not want;

 He makes me down to lie

 In pas- tures green;

 He lead-eth me

 The qui-et wa-ters by.

2. Yea, though I walk through death's dark vale,

 Yet will I fear no ill;

 For Thou art with me, and Thy rod

 And staff me com-fort still.

3. Good-ness and mer-cy all my life

 Shall sure-ly fol-low me;

 And in God's house for-ev-er-more

 My dwell-ing place shall be.

Copyright © 2012-2022