Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 450
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Xin Chúa Ở Bên Con

1. Cứu Chúa ở cùng con lúc kim ô lặn rồi,

Màn hoàng hôn bủa giăng, xin Ngài ngự bên con;

Lúc hết mong nhờ ai, con vô phương kêu nài,

Lòng đang bối rối, xin Ngài ở với con hoài.

2. Cứu Chúa, xin gần con, ở bên con từng giờ,

Ngoài ra ơn Chúa ban, lấy gì địch ma vương?

Biết có ai bằng Cha, Ðấng ban ơn mỗi ngày?

Dầu mưa, nắng, Chúa ôi, nguyện ở với con hoài.

3. Chúa lấy thập tự đưa dẫn con khi qua đời,

Bừng soi trong tối, dắt con vào nơi nghỉ ngơi;

Ánh sáng thiên đàng soi, tan âm u đêm dài,

Dầu khi sống, chết, xin Ngài ở với con hoài.

Lời Tiếng Anh

Abide With Me

1. A-bide with me; fast falls the e-ven-tide;

The dark-ness deep-ens, Lord, with me a-bide!

When oth-er help-ers fail, and com-forts flee,

Help of the help-less, oh, a-bide with me!

2. Hold Thou Thy cross be-fore my clos-ing eyes;

Shine through the gloom, and point me to the skies;

Heaven's morn-ing breaks and earth's vain shad- ows flee!

In life, in death,

O Lord, a-bide with me!

 

Copyright © 2012-2022